Jedan veoma emotivan One shot o neuspelom susretu dvoje “drugova”.