One shot koji prati glavnu junakinju po imenu Sophie, tokom njene vojne obuke.