​Ljudi su saznali za misteriju “djavoljeg pakta”  i sad je tajna brata i sestre otkrivena.