One shot koji se pojavljuje u “Shadows Of The Damned” ilustracionoj knjizi.